Contact

Algemeen e-mailadres MC De Fendert info@mcdefendert.nl

Webmaster MC De Fendert
webmaster@mcdefendert.nl

Clubbladredactie MC De Fendert redactie@mcdefendert.nl

Toercommissie MC De Fendert tc@mcdefendert.nl

Maak kennis met de club en leden

Om kennis te maken met de club en onze leden bieden wij de volgende mogelijkheid.
Rij op proef mee met een toerrit (uitgesloten meerdaagse ritten) binnen Nederland tegen betaling van € 5,=.
Bevalt het en wil je lid worden dan zal bij ingang van het lidmaatschap geen inschrijfkosten meer in rekening worden gebracht.

Lidmaatschap

Jaarcontributie bedraagt € 25,=, elk volgend lid op hetzelfde adres € 20,=
De contributie dient vóór 1 maart van het jaar te zijn voldaan.
Nieuwe leden: Inschrijven bij de secretaris, inschrijfgeld bedraagt € 5,=
Opzeggen lidmaatschap: vóór 1 december bij de secretaris.

Bankrekening: NL 12 INGB 0003 2339 78